PERPERUNA ECO s.r.o.

Společnost PERPERUNA ECO představuje inovativní a moderní řešení pro těžbu, manipulaci a přibližování Vašeho dřeva.

Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti těžby tříeva a potěžebních úprav lesa. Naší silnou stránkou je mimo jiné i je provozování těch nejmodernějších  technologií.

Pro těžbu, přibližování a optimální sortimentaci dřeva společnost používá harvestory a vyvážecí soupravy všech výkonnostních kategorií. Od nejmenších, určených do prvních probírek, až po nejvýkonnější stroje vhodné do obnovních mýtních těžeb.

PERPERUNA ECO patří zřejmě k největším provozovatelům harvestorových technologií ve střední Evropě. Provozujeme stroje značek John Deere, Valmet a Neuson. Máme zkušenosti z realizace harvestorových těžeb nejen z Česka, ale i z Ruské federace, Rumunska, Polska, Slovenska, Rakouska i Německa.

Díky výkonné technice a flexibilitě je naše společnost schopna okamžitě reagovat na potřeby zákazníka nejen v ČR, ale i kdekoliv v okolní Evropě. Ani nepředvídatelné situace jako například velké kalamity nejsou pro nás problémem.

Prostřednictvím naší mateřské společnosti ACLESIA rovněž zajišťujeme komplexní lesnické, logistické a přepravní služby spojené s obchodem se dřevem, umožňující našim klientům maximalizovat výnosy ze svého lesa nebo (v případě zpracovatelů dříví) lépe si plánovat a řídit zásobování dřevem jako surovinou.

PERPERUNA ECO vznikla v roce 2011, jako 100% dceřinná společnost firmy ACLESIA. Na počátku své existence v její činnosti převládaly spíše ozeleňovací služby. Od konce roku 2014 se firma převážně věnuje těžbě dřeva. (Někdo občas musí v lese udělat místo i pro malé stromečky). Většina provozovaných technologií pochází z nákupu části podniku společnosti LESS & FOREST, kterou PERPERUNA ECO koupila od konkurzní zprávkyně holdingu LESS na začátku listopadu 2014.

V naší podnikatelské strategiji upřednostňujeme dlouhodobý vztah. Náš závazek zastupovat poctivě a korektně zájmy našich klientů pak můžeme vykonávat se vší slušností, ale i s veškerou potřebnou flexibilitou, aby všichni příjemci našich služeb i účastníci našich obchodů byli dlouhodobě spokojeni.